KVKK

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin,

işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen web sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,
Fatih Mh. Kökez Sk Karac adresindeki merkez ofisimize bizzat gelerek,
kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noteraracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
grandkartal@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
(varsa) tarafınızca daha önce Şirket’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gazellehotels.com.tr adresine elektronik posta göndererek
veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Özel indirim ve kampanyalardan haberdar olmak için e-bültenimize kaydolun!
2021 Gazelle - All Rights Reserved
crossmenu